MUZEUM VOJENSKÉHO PROSTORU V MILOVICÍCH

TIRÁŽ EXPOZICE

 

Autor expozice: Zdeněk Votava

Architektonické řešení: Zdeněk Prošek, Ondřej Junek

Realizace stavby expozice: Roman Bartů

Realizace AV techniky: Print&Office s.r.o.

Instalace exponátů: Eliška Braidlová, Zdeněk Votava

Texty: Zdeněk Votava

Jazyková redakce: Milena Krejsová, Mgr. Ondřej Štěpánek

Grafické řešení: Radek Jína, Adam Mareš

Použité fotografie a grafika:

Zdeněk Votava, Vladimír Vedral, Jaroslav Špitálský, Tomáš Karl, Marcel Moucha, Michal Křena,

Jaroslav Červinka, Dušan Svátek, Martin Kusý, Jan Bedná, Jan Jindra, Vojenský ústřední archiv,

Vojenský historický ústav, Československá obec Legionářská, Národní Archiv

Použité texty a informace:

Jaroslav Špitálský, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.,PhDr. Daniel Povolný, Mgr. Ondřej Havlík,

Martin Kusý, Jakub Krejsa, Marcel Moucha, Ondřej Hajda, Jan Řehounek

Zapůjčené exponáty:

Vojenský historický ústav Praha, Jaroslav Špitálský, Tomáš Karl, Michal Křena, Vladimír Vedral,

Zdeněk Votava, Jaroslav Červinka, Jaroslav Kupec, Aleš Benda, Miroslav a Jana Vartovi

Darované exponáty:

Miloslav Svátek, Alois Beznoska, Zuzana Smutná, Tomáš Karl, Uniprex Trade s.r.o., Daniel Ventruba,

Ondřej Štepánek, Bronislav Frýda, Jaroslav Řezáč

Zvláštní poděkování:

Mgr. Ondřej Štěpánek, Jiří Müller, Ondřej Kutín, Radek Jína, Jaroslav Špitálský, Tomáš Hradil, Dušan Svátek,

Miloslav Svátek, Vlastimil Křišťan, Miroslava Dlouhá, Eva Boušková, Anežka Syrová, David Krečmer, Jan Rybín

Za podporu děkujeme:

Vojenský historický ústav Praha

Národní Muzeum

Československá obec legionářská

 

Muzeum vojenského prostoru v Milovicích vytvořilo Město Milovice v letech 2022 – 2023.

Expozice byla slavnostně otevřena dne 24. června 2023.