Vojenský tábor Milovice 1904–1918

Na vojenské manévry do Milovic přicházely pěšky pluky z celých Čech. Pochodová norma v plné polní výstroji byla 40 km denně.

Na Vojenském cvičišti u Nových Benátek se od jara do podzimu střídaly jednotky náležející k 8. a 9. sboru rakousko-uherské armády. Vykonávaly nácvik boje spojený s ostrou střelbou, do které se zapojovalo i dělostřelectvo. První cvičení zde proběhlo již 3. srpna 1904. Velkých manévrů se obvykle účastnilo 5 000 vojáků, kteří byli ubytování po okolních vesnicích nebo v bývalé obci Mladá. Erár platil místním obyvatelům nájem za každého ubytovaného vojáka a ustájeného koně.

Celkový pohled na vojenský tábor v Milovicích. Typizované baráky byly umístěné po vrstevnicích směrem k východu.

V říjnu roku 1905 schválilo c. k. ministerstvo války výstavbu nového vojenského tábora východně od obce Milovice. Do roku 1908 zde bylo postaveno 45 cihlových jednopodlažních staveb. Kromě budov pro ubytování mužstva a důstojníků se zde nacházely stáje, kanceláře a posádková nemocnice. Tábor přezdívaný kamenný musel v období míru pojmout dva pěší pluky a jeden prapor polních myslivců (celkem 3 300 vojáků). Celý areál měl parkovou úpravu s alejemi platanů podél cest. Náklady na vybudování kamenného tábora se vyšplhaly na 1 500 000 rakousko-uherských korun.

Pro potřeby vojska i civilního obyvatelstva byl v roce 1905 zřízen v Milovicích poštovní úřad. Na snímku pohlednice z roku 1908.

Nově zřízené cvičiště sloužilo také jako střelnice pro polní dělostřelectvo. Terče byly často rozmísťovány v těsné blízkosti bývalé obce Mladá, která díky palbě postupně zanikla. V roce 1908 byl zahájen provoz školní pěchotní střelnice Alexandrov. Ta byla vybavená pro střelecký výcvik z ručních zbraní a těžkých kulometů. Pro milovické občany se střelnice Alexandrov stala oblíbeným cílem nedělních výletů. V době volna zde hrála vojenská hudba a ochotnické soubory předváděly divadlo.

Velitel 8. sboru rakousko-uherské armády, generál Albert svobodný pán von Koller při inspekci cvičiště v roce 1910.

V okolí vojenského cvičiště nastala nebývalá ekonomická prosperita a rozmach živností. Armáda od místních dodavatel nakupovala potraviny, krmivo a materiál. Na stavební práce byli najímáni zdejší řemeslníci a dělníci. V Milovicích postupně vyrostlo 7 hospod a 5 obchodů, kde vojáci utráceli žold. Nastal rozkvět společenského a kulturního života. To vše přilákalo do Milovic nové obyvatele.

Víte, že …? Během manévrů se obvykle střetly v simulovaném boji dva pěší pluky podporované jízdou a dělostřelectvem. Vojáci jedné ze cvičících stran se odlišovali bílou páskou připevněnou kolem pokrývky hlavy.

Prostor mezi baráky v kamenném táboře využívali vojáci pro chvíle odpočinku