Události 28. října 1918 v Milovicích

Vojáci s praporem v českých národních barvách

V pondělí 28. října 1918 se začaly po dráze šířit informace o vyhlášení samostatnosti. Celé odpoledne a večer přinášeli lidé do Milovic kusé zprávy o tom, že je v Praze „převrat“. Když se v úterý ráno tyto zvěsti potvrdily, zavládlo mezi obyvateli ohromné nadšení. Všude vlály prapory v národních barvách.

Vojenské cvičiště a barákový tábor sloužily pro výcvik vojáků i během první světové války.

Z českých důstojníků byla utvořena skupina, která ihned převzala velení milovické posádky. Na místa maďarských stráží byli postaveni čeští vojáci a pro nedostatek mužstva byli povoláni členové místního Sokola. Dosavadní velitel plukovník Müller žádal u vojenského velitelství v Litoměřicích další rozkazy, přičemž navrhoval, že s celým kulometným kurzem a vojenským materiálem (42 strojních pušek a jeden milion nábojů) odmašíruje do Litoměřic. Takový rozkaz skutečně telefonicky došel, ale četař Hepnar jej předal setníku Suchardovi. Ten, plukovníku Müllerovi oznámil, že přebírá celý tábor a rozkaz nebude uposlechnut. Odpoledne byl velitelem posádky jmenován plukovník Bartůněk a staničním důstojníkem Sucharda. Velitelem strážní setniny o pěti důstojnících a sto šedesáti mužích byl určený nadporučík Čapek.

Hotel Malý, z jehož balkónu bylo v Milovicích slavnostně oznámeno vyhlášení Československa.

Večer 29. října byl uspořádán průvod, kterého se kromě místních obyvatel a vojáků účastnili i váleční zajatci. Za zpěvu národních písní a italské hudby prošel průvod od budovy pošty ke dvoru velkostatku. Na zpáteční cestě se dav zastavil před hotelem Malý, kde z balkonu vystoupili učitelé Vávra, Švankmajer a Pečínková. Za jásotu a provolávání slávy Dr. T. G. Masarykovi a prezidentovi Wilsonovi se průvod rozešel.

Revoluční Národní shromáždění zvolilo T. G. Masaryka v nepřítomnosti prezidentem dne 14. listopadu 1918.

První týden se nesl ve znamení návratu mužů z front. Prozatímní velitel posádky Bartůněk byl dán do penze za předchozí nemilosrdné zacházení s civilisty i zajatci. Novým velitelem se stal plukovník Běhal. Vznikem republiky nepominul hlad, po okolí chodily celé skupiny žebrajících zajatců, kteří sháněli potraviny. Mnozí hospodáři litovali, že převrat nepřišel o měsíc dřív, zachránili by tak více z úrody odvedené eráru. Na den Všech svatých se konala další velká národní oslava. Slavnostní průvod místní posádky a zajatců vedl plukovní lékař MUDr. František Tichý a vojenský stavitel Hamrlík. Tváře účastníků zářily radostí a do dálky se rozléhaly hlučné pozdravy „Na zdar“, „Živio“ a „Vivat“.

Rekonvalescenti z vojenské nemocnice v Milovicích 1918.