MUZEUM VOJENSKÉHO PROSTORU V MILOVICÍCH

ÚVOD DO EXPOZICE

 

Vážení návštěvníci,

vítáme Vás v Muzeu vojenského prostoru v Milovicích, které bylo zřízeno jako paměťová instituce Města Milovice v letech 2022 – 2023. Cílem našeho muzea je představit návštěvníkům jedinečný příběh lokality bývalého Vojenského újezdu Mladá a přiblížit jim, jak přítomnost vojenského cvičiště ovlivňovala život místních obyvatel.

Rozhodnutím C k. ministerstva války bylo roku 1904 vybudováno v blízkosti obce Milovice první vojenské cvičiště v českých zemích. Zamýšlenému cvičišti musela ustoupit obec Mladá, která ležela v jeho středu. Během první světové války byli na území milovického cvičiště zřízeny tři zajatecké tábory, ve kterých bylo vězněno až 48 000  válečných zajatců.

Po vyhlášení Československé republiky se Milovice staly centrem vojenského výzkumu a vývoje. Zrodila se zde také československá útočná vozba. Velkým přínosem pro místní obyvatelstvo bylo zavedení železniční dopravy mezi Lysou nad Labem a Milovicemi.  Severovýchodně od Milovic bylo ve 20. letech postaveno vojenské letiště Boží Dar.

Během okupace bylo milovické cvičiště rozšířeno na okolní vesnice, které byli vystěhovány a částečně zničeny. Po osvobození sloužila v Milovicích celá řada zajímavých osobností vojenského i kulturního života. Místní výcviková zařízení byla zmodernizována a nastal nebývalý stavební rozmach i v civilní části Milovic. Během invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa se čs. vojáci a civilisté v Milovicích stavěli na odpor okupačním silám.

Po podepsání Smlouvy o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR se z Milovic stala největší posádka Střední skupiny sovětských vojsk. Dodnes jsou Milovice vnímány jako symbol Sovětské vojenské přítomnosti. Během 23 let pobytu způsobila Sovětská armáda v Československu obrovské ekologické a materiální škody, se kterými se Milovice potýkají dodnes.

Kromě těchto témat obsahuje naše muzeum spousty zajímavých a unikátních exponátů, včetně zbraní a figurín oblečených do příslušných vojenských stejnokrojů. Některých předmětů je možné se dotýkat. Nedílnou součástí expozice je dětská linka, obsahující herní prvky. Na každém textovém panelu je QR kód pro otevření rozšířeného obsahu na webu www.muzeum-milovice.cz