KOSTEL SV. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ

1906–1907

  

Výstavba kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Milovicích. Na snímku je kostelní věž ještě bez hodin.

Jako náhradu za zrušený farní komplex v Mladé vybudovalo c. k. ministerstvo války nový kostel, faru a hřbitov v Milovicích. Vysvěcení kostela proběhlo 25. listopadu 1907 na svátek sv. Kateřiny Alexandrijské, která byla patronkou i původního kostela. Duchovním správcem farnosti zůstal páter Stanislav Kovář.

Boční pohled na kostel sv. Kateřiny Alexandrijské.

Kostel sv. Kateřiny byl postavený ve střízlivém novogotickém slohu z bílých režných cihel. Chrámová loď je prostá, má plochý dřevěný strop. Presbytář je zaklenutý křížovou klenbou. V přímém kontrastu s novogotickou strohostí interiéru je barokní mobiliář přenesený ze zrušeného kostela v Mladé. Jedná se především o oltáře, vyřezávané lavice a zpovědnici.

Pohlednice Milovic z roku 1914.

Mezi nejstarší památky kostela sv. Kateřiny patří dva historické zvony. Větší z nich o hmotnosti 290 kg se nachází ve věži. Tento zvon z roku 1552 byl vyrobený zvonařem Petrem z Mladé Boleslavi. V sanktusové vížce je pověšený menší zvon o hmotnosti 26 kg, z druhé poloviny 17. století.

 

Víte, že…? Od středověku byly kostely budovány s presbytářem směřujícím k východu, kde se symbolicky nacházela Svatá země. Podle toho se udává, zda je kostel orientovaný (z latinského oriens – východ). Kostel sv. Kateřiny v Milovicích není orientovaný, neboť jeho presbytář směřuje na severozápad.