Období rozkvětu Milovic

1918 – 1938

    

Zbrojní dílna pěchotního učiliště, snímek z roku 1928

Po vzniku Československa byl ve Vojenském táboře Milovice obnoven výcvik větších celků spojený s ostrou střelbou. V září 1919 byla v Milovicích založena ústřední škola pro pěší vojsko, později přejmenovaná na Pěchotní učiliště. Při této škole byl 1. října 1928 zřízen Instrukční prapor, jehož úkolem bylo provádět vzorový výcvik, testovat novou výzbroj a zkoušet různé metody boje.

První tank čs. armády – Renault FT v Milovicích

Během 20. let se v Milovicích zrodilo čs. tankové vojsko. První tanky Renault FT obdrželo Velitelství zvláštních bojových útvarů (V.Z.B.Ú.) v Milovicích roku 1922. Armáda do Milovic přivedla železnici od Lysé nad Labem. Vojenská vlečná dráha byla uvedena do provozu roku 1921 a od roku 1923 sloužila i k přepravě civilních obyvatel.

Letoun Š. 16 v Milovicích roku 1930

V roce 1922 byla do Milovic převelena Dělostřelecká balonová rota. Místům, kde stával její hangár se dodnes říká Balonka. V roce 1925 bylo zprovozněno letiště Boží Dar, na kterém se střídaly různé stíhací letky. Milovické cvičiště fungovalo jako Zkušební polygon čs. armády. Během 30. let zde byli prováděny přísně tajné testy v rámci vývoje pohraničního opevnění.

Rumunský král Carol II.

V Milovicích se střídaly různé státní návštěvy. Prezident T. G. Masaryk byl v Milovicích několikrát. Poprvé zavítal do vojenského tábora 22. června 1920. Italský generál Andrea Graziani se zúčastnil slavnostního odhalení památníků italských zajatců na vojenském hřbitově. V roce 1936 přijel do Milovic rumunský král Carol II., aby společně s prezidentem Benešem přihlíželi vojenskému cvičení.