Vojenská vlečná dráha a Vlastička

1921 – 1939

    

Generál Otakar Husák, ministr národní obrany v letech 1920 – 1921

Železniční spojení mezi Milovicemi a Lysou nad Labem zavedla Čs. armáda roku 1921. Vojenská vlečná dráha, jak se 5,5 km dlouhá trať nazývala, měla sloužit pouze pro potřeby armády. V rámci výcviku nováčků jí vybudoval Železniční pluk č. 1, celkové náklady činily 1.866.700 Kčs. Provoz vojenské vlečné dráhy byl slavnostně zahájený 23. září 1921, za přítomnosti ministra národní obrany Otakara Husáka.

Nádraží v Milovicích oddělovalo obec od posádky

Po četných žádostech byl od 1. dubna 1923 povolena přeprava civilních osob. Obsluhu vojenské vlečné dráhy zajišťovala samotná armáda. Pro osobní přepravu byla vyčleněna lokomotiva 377-116, která náležela k pancéřovému vlaku č. 1. Tuto lokomotivu pojmenovali vojáci Vlasta a dodnes někteří rodáci říkají dráze Vlastička.

Četa šikovatele Kouříka pochoduje kolem milovického nádraží, 1928

Již 29. října 1920 bylo v Milovicích ustanoveno Velitelství zvláštních bojových útvarů (V.Z.B.Ú.), kterému kromě obrněných automobilů a později tanků, podléhali obrněné vlaky. Po té, co byla dokončena stavba vojenské vlečné dráhy, byli do Milovic na jaře roku 1923 přesunuty všechny soupravy pancéřových vlaků čs. armády. V Milovicích pro ně byla postavena remíza a také cvičná střelnice.

Pancéřový vlak č. I. v Milovicích roku 1930

Každý obrněný vlak se skládal ze dvou vozových železničních souprav – bojové a ubytovací. Část bojových vozů pocházela z výzbroje rakousko-uherské armády a část byla vyrobena ve Škodových závodech. Bojová souprava se skládala z předběžného vozu, dělového vozu, kulometných vozů a lokomotivy. V průběhu 20. let bylo v Milovicích sestaveno 5 bojových a jedna cvičná souprava, které se zúčastnily mobilizace v roce 1938. V době obsazení zbytku republiky se všechny vlaky nacházeli v Milovicích, kde je zkonfiskovala německá armáda.

Lokomotiva 377-116, pojmenována Vlasta

Víte, že…? Kromě železniční stanice Milovice, byla ve vojenském táboře zřízena i zastávka.