Útočná vozba

1920 – 1939

    

Obrněné automobily Škoda Fiat-Torino (vlevo) a Lancia 1Z (vpravo).

V průběhu první světové války došlo k rychlému rozvoji obrněných vozidel a tanků. Armáda nově vzniklého Československa disponovala  koncem roku 1918 několika pancéřovými vlaky a dvěma obrněnými automobily typu Lancia. V následujícím roce se během vojenských operací na Slovensku projevil akutní nedostatek obrněné techniky. Bylo rozhodnuto o nákupu obrněných automobilů ze zahraničí a zároveň byl vyzván domácí průmysl k vývoji vlastních konstrukcí bojových vozidel.

Obrněné automobily vz. 23 během cvičení v Milovicích

Výnosem Ministerstva národní obrany bylo v Milovicích 29. října 1919 ustanoveno Velitelství zvláštních bojových útvarů (V.Z.B.Ú.), pod které spadala veškerá obrněná technika čs. armády. V době ohrožení republiky sloužily Milovice jen jako týl a výcvikové středisko V.Z.B.Ú. Bojové jednotky byly rozmístěnky na kritických místech Slovenska, Podkarpatské Rusi a Slezka. Po uklidnění situace byla obrněná technika, včetně 6 pancéřových vlaků stažena do Milovic.

První tanky Renault FT při cvičení v Milovicích

První tanky zakoupila čs. armáda ve Francii. Jednalo se o 7 kusů tanků Renault FT , z toho 4ks s dělovou výzbrojí, 2ks s kulometnou výzbrojí a 1ks radiový (model TSF). Lehké tanky Renault FT byly poměrně malé, jejich posádku tvořily pouze 2 muži. Výzbroj tanku tvořil buď kanón Puteaux SA 18 ráže 37 mm a nebo kulomet Hotchkiss ráže 8 mm (některé kusy byly později přezbrojeny na kulomety vz. 24 ráže 7,92 mm). První zakoupený Renault FT dorazil do Milovic 14. ledna 1922, kde dostal číslo 51.

Předání standarty Pluku útočné vozby 1. proběhlo 27. května 1934 v Českém Brodě

Díky usilovné práci kapitána Karla Eichmanna a jeho podřízených bylo V.Z.B.Ú. přeměněno na prapor a následně pluk útočné vozby. V době sílící hrozby ze strany Nacistického Německa začalo Československo investovat obrovské finanční prostředky do obrany. Byla vytvořena Brigáda útočné vozby o síle 3. pluků a 350 tanků. Po vyhlášení všeobecné mobilizace zaujali jednotky útočné vozby své pozice v nástupních prostorech. Místo nepřítele však přišla Mnichovská dohoda a odstoupení pohraničí.

LT vz. 35 v Milovicích 1939

VÍTE, ŽE…? Obrněný automobil OA vz. 23 měl mezi vojáky přezdívku želva.