Truppenübungsplatz Milowitz

1939 – 1945

Českoslovenští vojáci se loučí se svými tanky v březnu 1939

Po mnichovském diktátu v září 1938 a následném odstoupení pohraničí, došlo k redukci stavu čs. armády. Do Milovic byli sváženy nepotřebné zbraně a vozidla. K jejich odprodeji do zahraničí již nedošlo. Pod tlakem nacistického Německa vyhlásilo Slovensko nezávislost 14. března 1939. Následující den vpochodovala německá vojska na území Čech a Moravy. První jednotky Wehrmachtu vstoupily do Milovic 17. března 1939 a bez odporu obsadily celý tábor.

Vagónování zabavené čs. techniky, která byla odeslána do Německa

V Milovicích se německá armáda zmocnila velkého množství čs. výzbroje, techniky a dalšího vybavení. Většina kořisti byla ihned odvezena do Říše. Samotné cvičiště bylo přejmenováno na Truppenübungsplatz Milowitz. Velení německé armády počítala s jeho využitím pro intenzivní výcvik jednotek, které měli být odeslány na frontu.

Strážní oddíl Luftwaffe na letišti Boží Dar, které začali Němci intenzivně využívat od dubna 1945

Na základě požadavků Wehrmachtu byla v letech 1940 – 1941 rozšířena rozloha cvičiště na 5.300 hektarů. Vystěhovány byli obce: Benátecká Vrutice, Jiřice, Lipník, Struhy, Kbel, Újezdec, Zelená, Radenice a osada Mladotín. Další obce v sousedství cvičiště přišly o části svých katastrů. Obyvatelé zabraných obcí se museli vystěhovat nejpozději do půlnoci 31. října 1940.

Bohumil Sucharda, starosta obce Milovice v letech 1931 – 1944

Během protektorátu působily v Milovicích dvě odbojové skupiny, které byli navázané na organizace Obrana národa a RU-DA. Skupinu škpt. Ullricha byla gestapem odhalen a její členové byly zatčeni, včetně milovického starosty Suchardy, který byl v červnu 1944 odeslán do koncentračního tábora Terezín, kde zemřel 7. května 1945.

Povstalci u strážnice při vjezdu do tábora, květen 1945

V Truppenübungsplatz Milowitz se na sklonku války nacházelo 10 401 ozbrojených a 7 248 neozbrojených vojáků. Hlavním úkolem povstání na Nymbursku bylo vázat německé jednotky v Milovicích, aby nemohli zasáhnout v Praze. Povstalci sváděli boje s německými jednotkami v okolí Jíváku a došlo k sabotážím na trati, které zablokovali veškeré transporty.

Rudá armáda v Milovicích

V Milovicích byl 5. května 1945 ustavený Národní výbor. Velitel tábora generál Rüdiger činil jeho členy odpovědné za pořádek v obci a pohrozil, že je dá postřílet. Německé posádka odešla z Milovic v 8. května 1945. První jednotky Rudé armády přišly 11. května a zůstali v Milovicích do konce listopadu.

Víte, že…? V Milovicích byla sestavena 389 pěší divize Wehrmachtu, která byla zničena u Stalingradu