POVÁLEČNÉ OBDOBÍ

1945 – 1968

 

Brigádní generál Přikryl, první poválečný velitel milovické posádky (vpravo)

Po odchodu Rudé Armády z Milovic v listopadu 1945 mohla začít obnova vojenského výcvikového tábora. Jeho velitelem byl jmenován brigádní generál Vladimír Přikryl. Občané vystěhovaní z vesnic, které byli zabrány během okupace, se začali spontánně vracet do svých domovů. Navzdory požadavkům armády na zachování hranic cvičiště, jim byli jejich majetky navráceny.

Prvomájového průvodu v roce 1948 se účastnily i vojáci z milovické posádky

Vojenský výcvikový tábor Milovice bylo oficiálně znovu uvedený do provozu 2. června 1946. Byli zde umístěny školy pro tankové vojsko a pěchotu. Obnoveno bylo i letiště Boží Dar. Po únoru 1948 byla z armády propuštěna řada důstojníků, kteří byli nepohodlní novému režimu. Velitel letiště Boží Dar podplukovník Trojáček, který za války sloužil v RAF, uletěl v červenci 1948 do Bavorska.

Přísaha na letišti Boží Dar v roce 1957

Během poválečného období se v Milovicích na plno rozjela výstavba vojenských i civilních zařízení. Již v roce 1949 začala rozsáhla rekonstrukce letiště Boží Dar, která zahrnovala vybudování 2 500 metrů dlouhé betonové vzletové a přistávací dráhy. V táboře byly vybudovány nové komunikace, kanalizace, letní kino a Sochorův stadion. Do roku 1957 bylo pro vojáky z povolání vystavěno sídliště Balonka s šedesáti domy.

Vojenská kapela v Restauraci u Modré Hvězdy, Milovice 1964

Počátkem 50. let byl Vojenský výcvikový tábor Milovice přejmenován na Vojenský výcvikový prostor Mladá (VVP Mladá). Zároveň byl zřízen Vojenský újezd Mladá, jako správní jednotka vojenského prostoru. Na počátku 60. let byli Milovice domovskou základnou 13. tankové divize, na letišti Boží Dar byl umístěný 47. průzkumný letecký pluk. Milovická posádka čítala před rokem 1968 více jak 6 000 vojáků a důstojníků.

Garáže průzkumné roty, 1963

Víte, že…? Hakenův stadion v Milovicích se jmenuje podle čs. politika Josefa Hakena (1880 – 1949), který byl předsedou KSČ v letech 1924 – 1926.