Generálmajor v.v. Vladimír Přikryl

1895 – 1968

 

 

 

 

 

 

Nadporučík Přikryl v čele družstva legionářů

Narodil se jako Josef Přikryl 3. srpna 1895 v Horní Studénce. Během první světové války se dobrovolně přihlásil do čs. legií v Rusku, se kterými prodělal ústupové boje na Ukrajině a celou sibiřskou anabázi. V legiích dosáhl hodnosti nadporučíka. Po návratu do vlasti v srpnu 1920 zůstal v armádě. Sloužil u 9. pěšího pluku v Mostu, kde prošel řadou velitelských funkcí. V roce 1928 přešel na pravoslaví a rodné křestní jméno Josef si změnil na Vladimír. V květnu 1933 nastoupil na Ministerstvo národní obrany a následně byl povýšen na podplukovníka.

Při výcviku v SSSR

Ihned po okupaci se zapojil do odboje.  Kvůli hrozícímu zatčení odešel v březnu 1940 do exilu.Přes Slovensko, Jugoslávii a Turecko se dostal do Francie, kde se zúčastnil ústupových bojů. Po kapitulaci Francie se dostal do Velké Británie, kde od července 1940 velel pěšímu praporu. V červenci 1943 byl převelen k čs. vojenským jednotkám do SSSR, kde panoval nedostatek důstojníků. Během nebezpečné cesty přes Afriku a Blízký Východ byla jeho loď Duchess of York potopena německými bombardéry. Zachránil ho britský torpédoborec.

Boj 2. čs. samostatné paradesantní brigády popsal generál Přikryl v knize „Pokračujte v horách.“

V srpnu 1943 dorazil do Novochoperska, kde byl ustanoven zástupcem velitele 1. čs. samostatné brigády v SSSR. Zúčastnil se osvobození Kyjeva a velel brigádě při bojích o Bílou Cerkev, Fastov a Rudu. Následně byl jmenován velitelem 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR, se kterou se zúčastnil bojů v Karpatech. Společně se svou brigádou byl přepraven na Slovensko, kde bojovali v řadách Slovenského národního povstání až do jeho porážky. Dne 28. října 1944 se Plukovník Přikryl se zbytkem brigády vydal do hor, kde pokračovali v partyzánském boji.

Slovensko, výcvik 2. pěší divize.

V únoru 1945 se spojil s jednotkami Rudé armády. V Kežmaroku byl ustanoven velitelem nově utvořené 2. pěší divize. V dubnu 1945 byl  souzen pro ztrátu praporu jeho brigády. Soud vyhrál. Dne 23. července 1945 byl  pověřen velením Vojenského výcvikového tábora v Milovicích. V říjnu 1946 byl povýšen do hodnosti brigádního generála. V té době také absolvoval vyšší velitelský kurz v Praze. V únoru 1949 byl jmenován velitelem posádky v Brně.

Necenzurovaná verze vzpomínek generála Přikryla „Za vlády tmy“ vyšla až po roce 1989

Dne 16. května 1949 byl zatčen a podroben krutému a ponižujícímu týrání. Na základě několika vykonstruovaných obvinění byl odsouzen k úhrnnému trestu 9 let a 5 měsíců vězení, ztrátě hodnosti a všech čestných odznaků a vyznamenání. Byl vězněn v Praze, Plzni a v Leopoldově. Dne 5. srpna 1953 mu byla udělena prezidentská milost. Po propuštění pracoval jako pomocný dělník v nymburské Frutě a noční hlídač na pile v Křinci. V roce 1964 byl soudně rehabilitován a 1. listopadu 1964 mu byla navrácena vojenská hodnost (generálmajor ve výslužbě) a všechna vyznamenání. Dožil u své dcery v Plni, kde zemřel 13. dubna 1968 ve věku 72. let.

Víte, že…? Brigádní generál Vladimír Přikryl se v Milovicích pokusil zavést kurz „padákových skokanů“.