SRPEN 1968 V POSÁDCE MILOVICE-MLADÁ

Sovětští vojáci během cvičení ŠUMAVA, které se konalo na území ČSSR ve dnech 20. – 30. června 1968.

V atmosféře vrcholící krize mezi ČSSR a ostatními socialistickými státy se v červnu 1968 uskutečnilo na území Československa velitelsko-štábní cvičení Varšavské smlouvy s názvem ŠUMAVA. Jeho ředitelství bylo umístěno do vojenského výcvikového prostou (VVP) Mladá. Pod zástěrkou probíhajícího cvičení Sověti připravovali vojenské řešení pražského jara.

Sovětský voják u státní hranice ČSSR v srpnu 1968

Sovětské vedení se nakonec rozhodlo pro vojenskou intervenci v ČSSR. Invaze, která dostala krycí název Operace DUNAJ, byla zahájena 20. srpna 1968 mezi 22. a 23. hodinou. Kromě Sovětské armády se jí zúčastnila vojska Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Bulharské lidové republiky a Německé demokratické republiky. Hranice Československa překročilo 30 divizí, z toho 20 v první invazní vlně.

Mechanici na letišti Boží Dar sledují přistávání sovětských strojů.

Ministerstvo národní obrany vydalo Československé lidové armádě (ČSLA) rozkaz neklást okupantům odpor. V Milovicích se jako první o probíhající invazi dozvěděl zástupce velitele letiště Boží Dar, podplukovník Křena. V 0.55 hod. nařídil vypnout osvětlení dráhy a ostatní naváděcí zařízení. Sovětské letouny nemohly přistávat do obsazení letiště pozemními silami.

Vykládání materiálu ze sovětských strojů Antonov AN-12. Letiště Boží Dar, srpen 1968

Posádku Milovice-Mladá obsadili vojáci sovětské 20. tankové divize. Její předvoj dorazil v 4.35 hod. od Benátecké Vrutice. Sovětská vozidla zablokovala výjezdy z kasáren i letiště. Vzápětí se na štáb 13. tankové divize ČSLA dostavil zástupce sovětského velení a důrazně požadoval vystěhování celé posádky a odzbrojení čs. útvarů. Hrozící konflikt odvrátil náčelník Generálního štábu ČSLA Rusov, který dohodl s ministrem obrany SSSR Grečkem vyklizení jenom tzv. druhého tábora, kam se 24. srpna přesunul velící štáb Operace DUNAJ.

Sovětští vojáci ve VVP Mladá, září 1968

Milovičtí občané vyjadřovali nesouhlas s okupací četnými protesty, zamalováním silničních ukazatelů a poškozením sochy Vítání sovětského vojáka před základní školou. Místní národní výbor (MNV) vydal prohlášení požadující okamžitý odchod intervenčních vojsk. Rezoluci podepsaly stovky občanů a byla odeslaná sovětskému velvyslanectví v Praze.

Sovětští vojáci před jednou z budov tzv. rakouského tábora v říjnu 1968

Přes radikální nálady mezi čs. vojáky v Mladé a na Božím Daru nedošlo k žádnému násilnému střetu. Vojáci ventilovali svou frustraci rozbíjením předávaných objektů, blokovali dodávky vody a požadovali zrušení čestného názvu 13. tankové divize Československo-sovětského přátelství. Na letišti Boží Dar vojáci ČSLA záměrně rušili spojení mezi sovětským řídícím letového provozu a piloty. Měli údajně zavinit katastrofu jednoho sovětského transportního letounu.

Sovětské transportní letadlo Antonov AN-8, které havarovalo 21. srpna 1968 na letišti Boží Dar. Podle vojenské kontrarozvědky mohli za nehodu vojáci ČSLA, kteří vstupovali do rádiové komunikace.

Víte, že…? V okolí Milovic byly také rozmístěny tankové jednotky Ozbrojených sil Polské lidové republiky.

 

Vzkaz okupantům na letišti Boží Dar