SOVĚTSKÉ MILOVICE

1968–1991

Smlouvu o podmínkách dočasného pobytu podepsali předseda vlády ČSSR Oldřich Černík a předseda Rady ministrů SSSR Alexej Kosygin.

Pod nátlakem sovětských představitelů byla 16. října 1968 v Praze uzavřena Smlouva o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR. Na základě této smlouvy rozmístila Sovětská armáda v Československu pět pozemních a jednu leteckou divizi o celkové síle 75 000 mužů. Střední skupina sovětských vojsk byla oficiálně zformována 24. října 1968.

Stroje 13. tankové divize ČSLA při cvičení.

Československá lidová armáda (ČSLA) musela urychleně uvolnit a předat 83 posádek. Útvary 13. tankové divize ČSLA byly převeleny z vojenského výcvikového prostoru (VVP) Mladá na Slovensko, převážně do oblasti Topolčan. Výcvikové středisko letectva bylo přeloženo do Brna a 47. průzkumný letecký pluk byl převelený do Pardubic. Odstěhovat se musely i rodiny vojáků z povolání.

Nástup celého sovětského pluku na centrálním shromaždišti v Milovicích.

Do posádky Milovice-Mladá umístili Sověti velitelství Střední skupiny sovětských vojsk a útvary 15. gardové tankové divize. Na letišti Boží Dar bylo dislokováno velitelství 131. smíšené letecké divize a 114. stíhací letecký pluk. Celkem se v Milovicích-Mladé usadilo 30 000 sovětských vojáků a 5 000 civilistů.

Na uzavřeném území posádky Milovice – Mladá byly postaveny stovky budov.

Navzdory slibům, že Střední skupině sovětských vojsk budou stačit objekty převzaté od ČSLA, sovětští představitelé požadovali po ČSSR výstavbu nových bytů a vojenských zařízení. Během 20 let bylo z čs. zdrojů prostavěno 4,5 miliardy Kčs. Jenom v 70. letech byla ve VVP Mladá postavena dvě sídliště, Dům důstojníků a řada kasárenských budov.

 

Víte, že…? Nemovitosti v sovětských posádkách formálně patřily ČSLA a sovětská vojska za ně platila nájem 25 milionu Kčs ročně. Ačkoliv se kapacita objektů od roku 1968 zvýšila šestkrát, nájem zůstal stejný.

Posádka Milovice – Mladá v době sovětské vojenské přítomnosti.