SOUŽITÍ SE SOVĚTSKOU ARMÁDOU

1968–1991

  

Start sovětské stíhačky MiG-23 z letiště Boží Dar. Intenzivní letecký výcvik probíhal do pozdních nočních hodin.

Události srpna 1968 přijali občané Milovic s hořkostí a hněvem. Postupně ale museli přijmout normalizační realitu a přizpůsobit se novým poměrům. Blízkost sovětské posádky jim přinášela řadu závažných problémů. Přes dvacet let se bez valných výsledků řešil nedostatek pitné vody, hluk z intenzivního leteckého provozu, zvýšená kriminalita v obci, rušení televizního signálu, omezení počtu dopravních spojů pro místní obyvatelstvo, znečištění životního prostředí atd.

Sovětské děti na sídlišti Balonka

Velice problematická byla i koexistence českých a sovětských obyvatel sídliště Balonka. Někteří sovětští nájemníci vůbec nerespektovali běžná pravidla soužití. Na Místní národní výbor (MNV) neustále přicházely stížnosti, že sovětští občané ruší noční klid, plýtvají vodou, vyhazují odpadky do sklepů, ničí zeleň u domů, parkují automobily na chodnících atd. Jednou z možných příčin takového chování mohlo být i časté střídání sovětských nájemníků.

Tank bez řidiče, který usmrtil milovického občana Josefa Jakubala, se zastavil až o bytovku č. p. 43.

Československé úřady se snažily řešit negativní důsledky pobytu Sovětské armády. Neměly však žádné reálné nástroje pro vymáhání nápravy. Komunistická strana Československa (KSČ) ze všeho dělala citlivou politickou záležitost. Mnoho zločinů a nehod bylo utajováno. Jedna z tragických událostí se stala 20. prosince 1974 v Milovicích, kdy opilý sovětský voják uvedl do pohybu tank, který projel jedním z tzv. finských domků na Ostravské ulici, kde usmrtil spícího Josefa Jakubala.

Kladení věnců u pomníku V. I. Lenina před Domem důstojníků

Obyvatelé Milovic se setkávali s příslušníky sovětské posádky na různých veřejných akcích, při kterých se kladly věnce u památníků, konaly se politické večery a podobně. Oficiální družbu zajišťoval Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP). Neoficiální styky vznikaly především na bázi obchodu. Sovětští vojáci a důstojníci levně prodávali kradené pohonné hmoty, stavební materiál, uhlí, maso a mnoho dalšího. Důstojníci také obchodovali s nedostatkovým zbožím ze SSSR, hlavně barevnými televizemi a jinou elektronikou.

Víte, že…? Mezi lety 1968–1991 způsobili sovětští vojáci smrt 425 československých občanů.