ODSUN SOVĚTSKÝCH VOJSK 1968 – 1991

Vedoucí parlamentní komise pro odsun sovětských vojsk Josef Macek a Michael Kocáb rozmlouvají s generálplukovníkem Vorobjovem.

Jedním z důležitých požadavků občanské společnosti během sametové revoluce byl bezodkladný odchod Sovětské armády. V prosinci 1989 zahájili českoslovenští a sovětští představitelé vyjednávání o dalším pobytu sovětských vojsk na území Československa a jejich stažení v kontextu celoevropského odzbrojovacího procesu. Obě strany se dohodly na úplném odchodu Sovětské armády do 30. června 1991. Ministři zahraničí Jiří Dienstbier a Eduard Ševardnadze podepsali 26. února 1990 v Moskvě Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky.

Poslední letecký pluk Střední skupiny vojsk odletěl z letiště Boží Dar 21. ledna 1991.

Na odsun postupně dohlížely dvě parlamentní komise, které vedli poslanci Josef Macek a Michael Kocáb. Samotný odsun byl logisticky náročným úkolem. Během 16 měsíců muselo být odvezeno vše, co Střední skupina sovětských vojsk nashromáždila za téměř 23 let své existence. Ve zhruba stovce sovětských posádek na území Československa bylo rozmístěno 73 350 vojáků, 1 220 tanků, 2 505 obrněných vozidel, 18 594 osobních a nákladních vozidel, 1 216 děl a minometů, 105 bojových a 8 dopravních letounů, 175 vrtulníků a statisíce tun zásob. Poblíž sovětských útvarů žily rodiny vojáků z povolání, celkem 39 000 osob, které musely být také odstěhovány.

Poslední transport sovětských vojsk odjel z Milovic 19. června 1991. Dne 21. června 1991 před 20. hodinou překročil čs. hranice v Čierné nad Tisou.

Většina sovětských útvarů byla odsunuta po železnici. Československé státní dráhy vypravily 825 zvláštních vlaků s celkem 20 265 železničními vozy. Dalších 11 088 vozů bylo připojeno k pravidelným spojům. Během celé železniční přepravy nedošlo k žádné mimořádné události. Poslední vlak odjel z Milovic 19. června 1991 a o dva dny později překročil hranice SSSR. Střední skupina sovětských vojsk odchodem z Československa zanikla. Zmocněnci obou vlád Rudolf Ducháček a Eduard Vorobjov podepsali 25. června 1991 na Pražském hradě závěrečný protokol o ukončení odsunu. Generálplukovník Vorobjov pak symbolicky jako poslední sovětský voják opustil Československo 27. června 1991.

Stovky rodin sovětských důstojníků se po odsunu z Československa neměly kam nastěhovat.

Víte, že …? V neděli 30. června 1991 se v celém Československu na znamení svobody a oslavu definitivního odchodu sovětských vojsk rozezněly sirény a kostelní zvony.

Poslední voják Střední skupiny sovětských vojsk Generálplukovník Eduard Vorobjov odletěl 27. června 1991 z Kbel do Kyjeva.