Likvidace ekologických škod

V okolí Milovic vznikly obrovské černé skládky, které způsobily např. přemnožení hlodavců,

Jedním z negativních projevů pobytu sovětských vojsk v Československu bylo trvalé znečištění životního prostředí v okolí sovětských posádek. Mezi nejzávažnější ekologické škody patřila kontaminace půdy a podzemních vod ropnými produkty, vznik černých skládek a vypouštění splašků do vodních toků. Tyto problémy se bezvýsledně řešily po celou dobu pobytu Sovětské armády u nás.

Navzdory tomu, že čs. strana vybudovala spalovnu odpadů, Sověti jí odmítli používat a dál vyváželi odpadky do okolní přírody.

Vznikla paradoxní situace, kdy za pozemky a objekty užívané Střední skupinou sovětských vojsk odpovídala Československá lidová armády, ale čs. orgány neměli žádné pravomoci a možnosti vymáhat po sovětské straně nápravu. V roce 1991 vyčíslilo federální ministerstvo kontroly ČSFR, že Sovětská armáda způsobila v Československu ekologické škody ve výši 3,5 miliard Kčs, přičemž na Milovice připadala jedna třetina této částky.

Sověti často zakopávali nádrže na pohonné hmoty bez jakékoliv izolace.

Sovětská armáda postavila počátkem sedmdesátých let v železniční stanici Čachovice nelegální zařízení pro čerpání leteckých pohonných hmot z vlakových cisteren. Na zařízení bylo napojeno podzemní, asi pětikilometrové potrubí, vedoucí do lesem až na letiště Boží Dar. Půda kolem potrubí byla kontaminována stejně jako celé letiště. Jednalo se o největší zdroj znečištění ve VVP Mladá, který ale nebyl jediný.

Po odchodu Sovětské armády byla část objektů rozkradena na stavební materiál.

Čištění půdy od ropných produktů probíhalo za pomocí mnoha vrtů, do kterých se pumpovala pod tlakem voda. Ta se následně vyčerpala, vyčistila a celý proces se opakoval do roku 2008. Celý bývalý vojenský prostor bylo také nutné vyčisti od munice. Pyrotechnické práce probíhaly v Milovicích až do roku 2001.

V roce 2014 byly zdemolovány opuštěné objekty na sídlišti Boží Dar

Víte, že…? Vlády ČSFR a Ruské federace se 1. dubna 1992 dohodli na odpuštění dluhu 14 miliard Kčs za ekologické a majetkové škody způsobené Sovětskou armádou.