Č. panelu Téma panelu Odkaz na web
1. Tiráž expozice https://muzeum-milovice.cz/1-tiraz-expozice/
2. Úvod expozice  https://muzeum-milovice.cz/2-uvod-do-expozice/
3. Indikační skici vesnice Milovice z roku 1842 https://muzeum-milovice.cz/3-indikacni-skici-vesnice-milovice-z-roku-1842/
4. Historická mapa Milovic a okolí z roku 1852 https://muzeum-milovice.cz/4-historicka-mapa-milovic-a-okoli-z-roku-1852/
5. Historie Milovic 1396 – 1904 https://muzeum-milovice.cz/5-historie-milovic-1396-1904/
6. Zřízení cvičiště1866 – 1904 https://muzeum-milovice.cz/6-zrizeni-cviciste-1866-1904/
7. Situační plán obce Mladá https://muzeum-milovice.cz/7-vyhlaska-o-zri…ze-dne-30-4-1904/
8. Zánik obce Milovice 1346 – 1905 https://muzeum-milovice.cz/8-historie-obce-mlada-1346-1905/
11. Vojenský tábor Milovice1904 -1914 https://muzeum-milovice.cz/11-vojensky-tabor-milovice-1904-1914/
13. Pozadí za figuríno R.U. vojáka https://muzeum-milovice.cz/13-fotografie-za…rinou-r-u-vojaka/
15. Zajatecký tábor 1914 – 1918 https://muzeum-milovice.cz/15-zajatecky-tabor-1914-1918/
16. Výzdoba kostela a Vojenský hřbitov 1915 – 1918 https://muzeum-milovice.cz/16-kostel-a-vojensky-hrbitov-1915-1918/
17. Události 28. října 1918 v Milovicích https://muzeum-milovice.cz/17-vyhlaseni-rcs-1918/
18. Pomník padlých v 1. sv. válce 1914 – 1918 https://muzeum-milovice.cz/18-pomnik-padlych-v-1-sv-valce-1914-1918/
19. Občané padlí v 1. sv. válce 1914 – 1918 https://muzeum-milovice.cz/19-obcane-padli-v-1-sv-valce-1914-1918/
20. Legionáři z Milovic 1914 – 1918 https://muzeum-milovice.cz/20-legionari-z-milovic-1914-1918/
21. Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské 1906 -1907 https://muzeum-milovice.cz/21-vojenska-sluzba-1904-1918/
22. Velkoplošná fotografie T.G.M. https://muzeum-milovice.cz/22-velkoplosna-fotografie-t-g-m/
23. Období rozkvětu 1920 – 1938 https://muzeum-milovice.cz/23-obdobi-rozkvetu-1920-1938/
24. Balonka a Boží Dar 1922 – 1939  https://muzeum-milovice.cz/24-balonka-a-bozi-dar-1922-1939/
25. Vojenská vlečná dráha a Vlastička 1921 – 1939 https://muzeum-milovice.cz/25-vojenska-vlec…sticka-1921-1939/
27. Grafika fotografie Kutlvašra https://muzeum-milovice.cz/27-grafika-fotografie-kutlvasra/
28. Útočná vozba 1920 – 19392 https://muzeum-milovice.cz/28-utocna-vozba-1920-1939/
30. Velkoplošná fotografie letadla https://muzeum-milovice.cz/30-velkoplosna-f…l-nad-milovicemi/
31. Velkoplošná fotografie cvičení https://muzeum-milovice.cz/31-velkoplosna-fotografie-cviceni/
32. Velkoplošná fotografie Štefánik https://muzeum-milovice.cz/32-velkoplosna-fotografie-stefanik/
33. Truppenübungsplatz Milowitz https://muzeum-milovice.cz/33-truppenubungs…lowitz-1939-1945/
37. Poválečné období 1945 – 1968 https://muzeum-milovice.cz/37-povalecne-obdobi-1945-1968/
39. Generálmajor v.v. Vladimír Přikryl https://muzeum-milovice.cz/39-osobnosti-z-povalecneho-obdobi/
41 Vpád sovětských vojsk 1968 https://muzeum-milovice.cz/41-vpad-sovetskych-vojsk-1968/
42 Sovětské Milovice 1968 – 1991 https://muzeum-milovice.cz/42-sovetske-milovice-1968-1991-2/
43 Soužití se Sovětskou armádou 1968 – 1991 https://muzeum-milovice.cz/43-souziti-se-so…rmadou-1968-1991/
45 Život v sovětské posádce 1968 – 1991 https://muzeum-milovice.cz/45-zivot-v-sovet…osadce-1968-1991/
47. Odsun sovětských vojsk 1990 – 1991 https://muzeum-milovice.cz/47-odsun-sovetskych-vojsk-1990-1991/
48. Sovětské obchody 1968 – 1991 https://muzeum-milovice.cz/48-sovetske-obchody/
50. Likvidace ekologických škod 1991 – současnost https://muzeum-milovice.cz/50-likvidace-eko…-1991-soucasnost/